Giften

De Stichting Diaconea heeft twee bankrekeningen waar giften op gestort kunnen worden: voor het onderdeel noodhulp en gemeenteopbouw ABN-AMRO bankrekeningnummer NL18 ABNA 0543 1963 56 en voor predikantenondersteuning postrekeningnummer NL48 INGB 0003 4204 43 t.n.v. St. Diaconea inz. NGK.