Zoals u elk jaar al van ons gewend bent, organiseert de Stichting Diaconea ook dit jaar de Actie
Kerstgroet. Wij hebben hierbij uw hulp nodig. De kerstgroet bieden wij aan in de vorm van
een volwaardig voedselpakket met de meest noodzakelijke levensmiddelen. Wij zoeken
hiervoor de samenwerking met de Hongaars gereformeerde kerk in Oekraïne.

De pakketten worden ter plekke voor meerdere organisaties tegelijk ingekocht, zodat de eigen
economie wordt gesteund. Dit betekent ook, dat wij voor de scherpe prijs van € 16,50 per
pakket een uitgebreid pakket kunnen aanbieden.

Het is inmiddels velen bekend en bijna overbodig te zeggen dat deze hulp nog steeds hard nodig is. Een aantal
gemeenteleden heeft dit met eigen ogen kunnen zien tijdens één van de reizen naar Oekraïne.

Wij willen ook dit jaar de pakketten met een aantal mensen van onze gemeente persoonlijk uitdelen. Dit zal zijn in de
periode voor de kerstdagen en gebeurt in samenwerking met de ouderlingen en predikanten ter plaatse.
Deze predikanten voorzien ons van adressen van diegenen die het meest hulp nodig hebben.
Hieronder zijn vooral hulpbehoevende ouderen en zieken. Wij zullen deze mensen persoonlijk gaan bezoeken en hun een pakket overhandigen.

Wilt u / Wil jij ons ook dit jaar weer helpen? Dit kan door ons financieel te sponsoren met één of meerdere pakketten.
U kunt het geld overmaken op rekeningnr. NL 18 ABNA 0543196356 o.v.v. Voedselpakketten.

Uit naam van onze broeders en zusters uit de Oekraïne zeggen wij u/jou alvast hartelijk dank!

Namens de Stichting Diaconea,

Jan Jongerius

Wat zit er zoal in een pakket?