Nieuw Project 2021

Komende periode zal Diaconea zich gaan inzetten voor een nieuw project: De renovatie van het gemeenschapshuis van de Hervormde Kerk van Akli, in de gemeente Nevetlenfalu!
Binnenkort kunt u de eerste actie verwachten. We hopen dat u ons samen met de gemeente wilt helpen om dit project te realiseren.
In de loop van het jaar zal meer informatie komen te staan op de website van Diaconea.

Klik voor meer informatie op de volgende link: Project 2021

Project 2019 ‘Adopt a Granny’.

Ons doel:

Als afsluiting van het jaarthema “dien de ander” willen wij met dit thema doorgaan in de Oekraïne.
Veel Oekraïense ouderen hebben financiële problemen en wij willen ze graag daarbij helpen. Hiervoor hebben we de hulp van de gemeente nodig!
De hulp die wij willen bieden kan zijn: een maandelijks voedselpakket, medicijnen, brandstof in de winter, renovatie van het huis waar de oudere woont enz.

Hoe gaat het in zijn werk:
We hebben contact met 7 gemeenten in de Oekraïne, de dominees geven namen door van ouderen die het financieel moeilijk hebben. De dominees zorgen voor een contactpersoon, dit kan ook de dominee zelf zijn. Die persoon zorgt dat het geld op een goede manier besteedt wordt.
Als u een oudere sponsort krijgt u een foto met achtergrondgegevens. Ieder half jaar proberen we een update te krijgen en door te sturen, hoe het met deze oudere gaat.
Voor 10 euro in de maand kun je echt een groot verschil maken.
Ben je benieuwd hoe het met je sponsor-oudere gaat en wil je hem of haar graag ontmoeten, geef je dan op voor 1 van de reizen van Diaconea. Ook voor degenen die niet meegaan met een reis, het is altijd mogelijk om iets mee te geven voor de oudere. Verder is correspondentie mogelijk via ons, denk aan een brief of verjaardagskaart.
Bij verandering van omstandigheden van de oudere, zullen we, zodra wij dit horen van de contactpersoon, het zo snel mogelijk aan je doorgeven.

Geef je op!

Bij de ingang van de kerk zijn er briefjes uitgedeeld en er liggen nog extra exemplaren in de hal. Vind je 10 euro per maand te veel, er zijn nog andere mogelijkheden. Bij voorbeeld met meerdere personen of met een vereniging een oudere sponsoren. Of een eenmalig bedrag storten, dit geld kunnen we gebruiken voor bijvoorbeeld reparaties aan de woning of een goed bed.
info@diaconea.nl

Project 2017/ 2018 renovatie basischool Mukachevo

Renovatie eetzaal en keuken van de basisschool in Mukachevo en slaan 5 waterputten

In de Oekraïense stad Mukachevo staat een school speciaal voor Roma kinderen. Deze school bestaat uit twee vestigingen. Gebouw nr. 1 is voor de eerste vier klassen, gebouw nummer 2 voor de klassen 5 t/m 11. Op de basisschool met gebouw nr. 1 krijgen de kinderen dagelijks een warme maaltijd, wat door de overheid wordt gefinancierd. Zeker op deze Roma school is deze maaltijd erg belangrijk. In de thuissituatie is het geen automatisme om dagelijks eten te krijgen want er is nauwelijks eten voor de kinderen, laat staan een goede warme maaltijd. Deze maaltijd sterkt de kinderen aan, waardoor ze een volle maag hebben en zich  beter in de klas kunnen concentreren. De maaltijd is ook een motivatie om naar school te komen. Wie namelijk de lessen niet volgt, krijgt ook geen eten. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten.

Na een inspectie overwoog de lokale overheid de eetzaal te sluiten, omdat het er te vochtig is en teveel schimmel in de muren zit. Daarom wil Diaconea de eetzaal en keuken opknappen zodat de school open kan blijven.

Tevens zullen er in vijf Roma-kampen 5 waterputten geslagen worden, zodat goed water kan worden gegarandeerd ook in tijden van droogte.

Het project renovatie eetzaal en keuken en het slaan van waterputten zijn inmiddels afgerond.