Stichting Diaconea is dankbaar met alle giften die worden ontvangen.
Door uw gift kunnen wij onze medemens in Oost Europa ondersteunen en het leven voor hun iets aangenamer maken.
Onder het menu “Wat doen wij” kunt u lezen wat wij zoal doen met uw gift.

Stichting Diaconea heeft een bankrekening waar giften op gestort kunnen worden:
NL18 ABNA 0543 1963 56

Betreft het een gift voor een speciaal doel vermeld dit dan even in de omschrijving.

Alvast hartelijk dank !!

Wist u dat u uw giften kan aftrekken tijdens uw belastingaangifte?
Lees hierover meer op de pagina “Aftrekbaarheid door ANBI status”.