Aftrekbaarheid door ANBI-status

Vanaf 25-11-2010 merkt de belastingdienst Stichting Diaconea aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de giften die gedaan worden aan Stichting Diaconea mogen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting binnen de regels van de belastingdienst. Het RSIN dan wel fiscaal nummer van de Stichting Diaconea is 821.592.609.

De belastingdienst kent 2 soorten giften:

PERIODIEKE GIFTEN

Bij een periodieke gift is er geen drempel en geen maximum. Deze giften kunt u volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Deze giften moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • De stichting is een ANBI instelling;
 • Met ingang van 01-01-2014 hoeft de gift niet meer door een notariële akte te worden vastgelegd. Dit mag ook in een schenkingsovereenkomst tussen de gevende en de ontvangende partij. De belastingdienst stelt een model-schenkingsovereenkomst ter beschikking op haar site;
 • U moet minstens 5 jaar schenkingen doen;
 • Minimaal 1 schenking per jaar;
 • De giften moeten vast en gelijkmatig zijn;
 • Tegenover de gift mag geen tegenprestatie staan;
 • De uitkering moet uiterlijk bij overlijden eindigen.

EENMALIGE GIFTEN.

Voor eenmalige giften geldt zowel een drempel als een maximum. De volgende regels gelden:

 • De stichting is een ANBI instelling;
 • Er hoeft geen schenkingsrecht te worden betaald;
 • Gever moet gift schriftelijk kunnen bewijzen door bijvoorbeeld een bankafschrift;
 • Tegenover de gift mag geen tegenprestatie staan;
 • Uw giften moeten hoger zijn dan € 60,- en hoger dan de drempel van 1% van het drempelinkomen. Maximaal 10% van uw drempelinkomen is aftrekbaar.