We zijn inmiddels in januari aangekomen en de werkgroep is heel blij te kunnen vertellen, dat de wens tot het bereiken van
350 stuks aan giften voor voedselpakketten daadwerkelijk is gehaald! Namens alle broeders en zusters uit Oekraïne die een pakket mochten ontvangen willen wij u /jou hartelijk dankzeggen !! Vanuit de giften voor de pakketten mochten wij ook enkele geldbedragen doneren om bijvoorbeeld het Straatkinderhuis in Beregszasz gelegenheid te geven zelf voedselvoorraden te kopen. De actie sluiten wij nu af met nogmaals een hartelijk dank voor uw gulle giften.