Stichting Diaconea is dankbaar met alle giften die worden ontvangen. Door uw gift kunnen wij onze medemens in Oost Europa ondersteunen en het leven voor hun iets aangenamer maken. Onder het menu “Wat doen wij” kunt u lezen wat wij zoal doen met uw gift.

Stichting Diaconea heeft twee bankrekeningen waar giften op gestort kunnen worden:
Voor het onderdeel noodhulp en gemeenteopbouw  NL18 ABNA 0543 1963 56
en voor predikantenondersteuning NL48 INGB 0003 4204 43.

Wist u dat u uw giften kan aftrekken tijdens uw belastingaangifte?
Lees hierover meer op de pagina “Aftrekbaarheid door ANBI status”.