Zoals u weet is stichting Diaconea actie aan het voeren voor een project in de Oekraïne. Dit project betreft de renovatie van het gemeenschapshuis in Akli.
Inmiddels hebben we al een worsten en boerenkaasactie gehad en zijn er weer vele oude mobieltjes ingezameld.

Dat heeft inmiddels een totaalbedrag opgeleverd van 357,94 euro.

Er komen weer nieuwe acties aan, dus houdt u de mededelingen goed in de gaten.

Voor dit project is een bedrag nodig van ongeveer 15.000 euro. Wilt u dit project ondersteunen middels een financiële gift dan is dit natuurlijk altijd mogelijk op het rekeningnummer van Stichting Diaconea:
NL18 ABNA 0543 1963 56 o.v.v. Project Akli 2021

Alle gevers hartelijk dank.

Meer informatie kunt u vinden op facebook, https://nl-nl.facebook.com/diaconea.

Stichting Diaconea.