Betreft aanpassingen vwb de ANBI-status van Stichting Diaconea te Nunspeet.   

Het beloningsbeleid:    
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

Uitgevoerde activiteiten in 2018:   
-Micro-kredieten uitgegeven
          
-Project zigeunerschool in Muncasz (Oekraïne) opknappen en vernieuwen ism NEON  Nunspeet en Ontwikkeling samenwerking)   

-Voedselpakketten, 300 stuks rondgebracht in verschillende dorpen in de Oekraïne bij de dominees en bij mensen thuis, samen met ouderlingen.
                        

Balans:     Bezittingen   Eigen vermogen
Uitstaande Micro- kredieten 27276 35399
Geldmiddelen 8123
35399 35399
Baten en lasten: +       -/-
Bemoedigingsreizen 7670     19888
Collecten en giften  3258   650
Acties  5188  100 
Micro-kredieten  9332  15000
Project NEON Muncasz   8245 23000
33693 58638