Jongerenreis 2020.

De inschrijving voor de jongerenreis is inmiddels gesloten. Gezien het feit dat er zich onvoldoende deelnemers hebben opgegeven is besloten om de reis niet door te laten gaan. Vooraf hebben we afgesproken dat het minimaal aantal deelnemers vijf zou moeten zijn. Dat aantal hebben we dus niet gehaald. De organisatie van zo’n reis kost behoorlijk wat planning en voorbereiding en om in de Oekraïne ook nog wat werk te kunnen verzetten hebben we echt meer deelnemers nodig.

We gaan de stand van zaken nog verder bespreken binnen het bestuur om te kijken of we voor volgend jaar toch weer een jongerenreis kunnen organiseren.