Nieuwsbrief Stichting Diaconea december 2019

Project 2019 ‘Adopt a Granny’
In april 2019 zijn we met een nieuw project begonnen. Het project heet ‘Adopt a Granny”. De mogelijkheid wordt geboden om een oudere in de Oekraïne te ondersteunen. Dit kan door een maandelijkse gift, een jaarlijkse gift of ondersteuning voor onbepaalde tijd. In samenspraak met de predikanten ter plaatse wordt er bekeken wie hiervoor van de ouderen in aanmerking zou komen. Degenen die gaan ondersteunen krijgen info met betrekking tot de persoon die zij ondersteunen en waar het geld eventueel aan wordt besteed. We hebben enthousiaste reacties gehad en hebben momenteel al bijna 30 aanmeldingen. Heel erg fijn. Er is nog een mogelijkheid om mee te doen. Voor meer informatie mail naar info@diaconea.nl. Binnenkort krijgen degenen die zich hebben aangemeld bericht.

Jongerenreis 2020
Er zal weer een jongerenreis naar de Oekraïne worden georganiseerd in 2020.
De ervaringen met de jongerenreis in 2018 was zeer positief en daar willen we graag een vervolg aan geven.
We hopen dat er weer een aantal jongeren zijn die deze reis willen mee maken. De voorbereidingen voor de reis zijn inmiddels al in volle gang. De reis zal plaats vinden in de mei vakantie: 24 april t/m 2 mei 2020. Wil je ook mee of wil je informatie neem dan even contact op met Danielle Wiebenga. danielle.wiebenga@outlook.com.
Voor 20 december willen we de aanmeldingen
graag in beeld hebben.

Inleveractie ‘oude’ mobieltjes
Deze actie loopt nog steeds. In de hal van de samenwerkingsgemeente De Brug staat hiervoor een inlever box. Hierin kunnen oude en niet meer gebruikte mobieltjes in gedeponeerd worden. Wij leveren deze in voor recycling en de opbrengst komt ten goede aan de activiteiten van Diaconea.

Waterputten
In het project 2017/ 2018 zijn als project tien waterputten geslagen op zigeunerkampen in de Oekraïne. Van dit project was nog geld over en van het overgebleven geld worden nieuwe waterputten geslagen op andere zigeunerkampen. Dit regelen we met onze contactpersoon in de Oekraïne. Inmiddels zijn er alweer twee waterputten geslagen.

Actie kerstgroet 2019
Ook dit jaar organiseert Diaconea de actie Kerstgroet. Er kunnen voedselpakketten gesponsord worden en die worden door een aantal gemeenteleden uitgedeeld aan de allerarmsten in de Oekraïne. De reis vindt plaats van 13 tot en met 22 december 2019. We willen weer proberen om 300 voedselpakketten uit te delen. Zie voor meer informatie onze website.

Voorlichting in de Bunterhoek
Op 24 oktober j.l. heeft onze voorzitter een presentatie gegeven, over het werk van Stichting Diaconea, in de Bunterhoek in Nunspeet. Middels een PowerPoint presentatie is hier meer over verteld. Vanuit de Bunterhoek zullen er een tweetal collectes worden gereserveerd voor onze stichting en daar zijn we heel blij mee.

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten kijk dan eens op onze website of bezoek onze facebook pagina. www.diaconea.nl / www.facebook.com/diaconea

Een hartelijke groet
Stichting Diaconea